top of page

הקטנת חיובי רשויות

- ערעור על היטל השבחה המתקבל מהוועדה המקומית לתכנון ובניה.

- הקטנת חיובים לרשות מקרקעי ישראל ( מנהל מקרקעי ישראל לשעבר ).

- בחינת חיוב במס שבח במקרה של מכירת דירה פטורה בשילוב עם זכויות נוספות.

בכל תהליך של נסיון להורדת עלויות חובה לזכור שקיים גם סיכון. יתכן ובמהלך הבדיקה החיוב יגדל. יש לבחון היטב את משמעות הסיכון / סיכון עם שמאי מקרקעין.

 

לבחינה ראשונית ללא חיוב לחץ כאן ליצירת קשר. 

bottom of page